Inguratzen gaituen kutsadura elektromagnetikoa nola ebaluatu?¿Cómo evaluar la contaminación electromagnética que nos rodea?

Azkeneko hamarkada honetan, teknologia berrien erabilpenaren ondorioz, era nabarmenean handitu da jasaten ari garen kutsadura elektromagnetikoarekiko eragina (telefonia antenak, WIFI, haririk gabeko telefonoak DECT, telefono mugikorrak,…)

Ikerketa askok diotenez Espainiako legedia oso malgua da kutsadura elektromagnetiko maila desberdinekin. Izan ere, Europako Kontseiluko Batzarrak 1815 ebazpenean, hain zuzen ere,  partaide diren estatuei eskatzen die gaur egungo kutsadura elektromagnetiko arloko arauen oinarri zientifikoak birpentsatzea, hutsune handiak azaltzen baitira eta bertan jasotzen den prebentzio neurria, indarrean dagoen araudia baino 4000 aldiz azpitik dagoelako.

Gaur egun, Europan, “elektrohipersensiblea” diren pertsonen kopurua goraka doa, eremu elektromagnetikoei intolerantzia garatu duten pertsonak dira hauek. Sintomak honakoak izan daitezke: deserosoak (buruko mina, kiskaltze sentsazioa, inurridura), ahulgarriak (“iluntasuna”, arritmiak, migrainak, depresioa, loezin kroniko) edota beste sintoma larriagoak.

Nola baloratu ditzakegu gure ingurunean jasaten ditugun arriskuak?

Isurpen kutsagarrien identifikazioa, kokapena eta hauen kuantifikazioa ezagutzeko azterketa bat eginez.

Etxebizitza eta lantokia behar den bezala egokituz, neurri egokiak har ditzazkegu erradiazio mota hauen ondorioak saihestu ahal izateko.

Neurketaren prezio erreferentzia Donostian:

120 m2 arte: 250€ BEZ barne

Goi eta behe-frekuentzia neurketak, lurrerako harguna,  eta txostena barne.


En la última década la exposición a la Contaminación Electromagnética  ha aumentado de forma exponencial debido al uso masivo de tecnologías inalámbricas (antenas de telefonía móvil, WIFI, teléfonos inalámbricos DECT, teléfonos móviles,…).

Según muchas investigaciones la legislación española es muy permisiva con los niveles de contaminación electromagnética. De hecho, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante la resolución 1815 insta a los estados miembros a reconsiderar la base científica de las normas actuales de exposición a los Campos Electromagnéticos ya  que presenta graves deficiencias y establece umbrales de prevención 4000 veces por debajo de la normativa en vigor.

A día de hoy, en Europa, hay un número creciente de gente "electrohipersensible", personas que han desarrollado una intolerancia a los campos electromagnéticos. Sus síntomas pueden ser incómodos (dolores de cabeza, trastornos del sueño, hormigueo), debilitantes ("niebla mental", arritmias, migrañas, depresión, insomnio crónico) o llegar a otros mucho más graves.

¿Cómo podemos valorar los riesgos a los que estamos sometidos en nuestro entorno?

Realizando un estudio cuyo objetivo es la identificación, localización y cuantificación de las emisiones contaminantes. 

Acondicionando la casa o el lugar de trabajo tenemos la posibilidad de tomar ciertas precauciones para evitar las consecuencias que pudiera tener la continua exposición a este tipo de radiaciones.

Precios de referencia por medición en Donosti:

Vivienda hasta 120 m2: 250 € IVA inc.

Incluye mediciones baja frecuencia, alta frecuencia, toma a tierra e informe.

Deja tu comentario

Diseño y Desarrollo Tantatic