Servicios en Obra zibila

Hondakin-uren eta isurketen kontrola

Gikesa Control de aguas residuales y vertidos
  • Isurketa kutsatzaileen kontzentrazioaren karakterizazioa.
  • Arametroen neurketa “in situ”
  • Isurketa baimenen parametroen egiaztatzea.
  • Obren ingurumen inpaktuaren kontrol analitikoa.
Diseño y Desarrollo Tantatic