Servicios en Eraikuntza

Materialen kontrola

Gikesa Control de materiales
  • Karakterizazio fisiko-mekanikoa.
  • Karakterizazio kimikoa.
  • Iraunkortasun eta zahartze saiakuntza azeleratuak.
  • Materialen bateragarritasunaren azterketa.
  • Tratamenduen egokitasunaren azterketa.
  • Material berrien diseinua.
Diseño y Desarrollo Tantatic